นายอารมณ์ ศรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 33 user(s)
  หน้าแรก  :  โรงเรียนฝางพิทยาคม  :  คนเก่งวันนี้
ข้อมูลโรงเรียน 
» ข้อมูลพื้นฐาน 03-08-2017

ข้อมูลบุคลากร 
» กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 30-01-2017
» กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 13-02-2019
» ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา 26-06-2019
» กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 13-02-2019
» กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคฯ 25-01-2017
» กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ 13-02-2019
» บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 26-06-2019
» บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 26-06-2019
» บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 26-06-2019
» ครูและบุคลากรทางการศึกษา 08-08-2019
» คณะกรรมการบริหาร 26-06-2019

ข้อมูลนักเรียน 
» ข้อมูลนักเรียน 22-05-2014

กิจกรรมการเรียนการสอน 
» กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคฯ 26-06-2019
» กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 04-06-2014
» กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 26-06-2019
» กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 26-06-2019
» กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ 26-06-2019
» กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 26-06-2019
» กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 26-06-2019
» กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 26-06-2019

กิจกรรมชุมชน 

กิจกรรมพิเศษ 
» มหกรรมศิลปวิชากรนักเรียนครั้งที่ 69 24-03-2020
» กิจกรรมทำบุญตักบาตร 06-12-2019
» วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ62 06-12-2019
» รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี 02-12-2019
» ประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 02-12-2019
» วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 02-12-2019
» วันวิทยาศาสตร์62 23-08-2019
» วันแม่แห่งชาติ 23-08-2019
» วันภาษาไทย62 23-08-2019
» ถวายเทียนพรรษา62 23-08-2019
» ถวายพระพรชัยมงคลในหลวง ร.10 23-08-2019
» วันสถาปนาลูกเสือ62 04-07-2019
» วันต่อต้านยาเสพติดโลก 26-06-2019
» ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน 26-06-2019
» โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 26-06-2019
» ไหว้ครู62 26-06-2019
» ค่ายพัฒนาเยาวชน 13-02-2019
» ค่ายคุณธรรม61 13-02-2019
» ทัศนศึกษานอกสถานที่ 25-01-2019
» ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 25-01-2019
» R To U 10-01-2019
» ส่งท้ายปีเก่า 03-01-2019
» กีฬาประเพณี 03-01-2019
» จังหวัดเคลื่อนที่ 03-01-2019
» แม่ลูกผูกพันธ์จูงมือกันทำบุญ 11-01-2019
» ประเมินโรงเรียนต้นแบบบริหารจัดการขยะและรักษาสิ่งแวดล้อม 14-08-2018
» อันเชิญโล่รางวัลพระราชทาน 21-06-2018
» แลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงงานคุณธรรม สพฐ. 25-08-2017
» กตปน.60 21-08-2017
» 11 สิงหา ฝางพิทยาคมร่วมใจถวายพระพรฯ 11-08-2017
» การขับเคลื่อนค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 16-09-2015
» กิจกรรมการแข่งขันช่างตกแต่งทรงผม 01-09-2015
» IRON CHEF FANGPITTAYAKOM 01-09-2015
» กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 31-08-2015
» A-Math ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี 28-08-2015
» กิจกรรมเยี่ยมบ้านครู วิมลรัตน์ สีพิมสอ 28-08-2015
» กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558 27-08-2015
» กิจกรรมเงินออมวันละ 1 บาท 27-08-2015
» Bike For Mom 27-08-2015
» กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาของโรงเรียน 27-08-2015
» มอบเกียรติบัตรดีเด่นด้านความซื่อสัตย์และเสียสละแก่นักเรียน 27-08-2015
» ค่ายสร้างสรรค์พัฒนาความรู้เชิงเศรษฐศาสตร์ฯ 27-08-2015
» การมอบเกียรติบัตรและเครื่องหมายผ่านการอบรมค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด 27-08-2015
» กิจกรรมเยี่ยมบ้านคุณครู 27-08-2015
» งานจังหวัดหนองคายเคลื่อนที่ 27-08-2015
» มอบทุนการศึกษาโดยคณะภคินีศรีชุมพาบาล 27-08-2015
» ประชุมส่วนราชการประจำเดือน กรกฎาคม 2558 27-08-2015
» วันสุนทรภู่ 27-08-2015
» ฝางพิทย์รวมใจปลูกต้นไม้ในวันไหว้ครู 27-08-2015
» พิธีประจำหมู่ลูกเสือและยุวกาชาด 27-08-2015
» พิธีไหว้ครู 2558 27-08-2015
» กิจกรรมสวนพอเพียง 27-08-2015
» กิจกรรม F.K.Challenge day 27-08-2015
» บรรยากาศการเลือกตั้งสภานักเรียน 2558 27-08-2015
» โรงเรียนฝางพิทยาคมร่วมกันทำบุญตักบาตร 27-08-2015
» Thai English Math TEM CAMP 23-12-2014
» กิจกรรมทัศนศึกษา 19-12-2014
» วันพ่อแห่งชาติ 06-12-2014
» วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 03-07-2014
» คาราวานวิทยาศาสตร์ 03-07-2014

คณะกรรมการศึกษา 
» ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนโคกกระเทียมวิทยาลัย สพม.เขต5 28-08-2015

บุคคลดีเด่น 
» คนดีศรีฝางพิทย์ 07-09-2018
» ครูดีมีทุกวัน 03-07-2014
» เด็กดีศรีแก่นฝาง 01-07-2014

ผลงานครู 
» การสร้างเว็บไซต์ด้วย Web Editor 03-08-2015

 
หน้าแรก  โรงเรียนฝางพิทยาคม  คนเก่งวันนี้โรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  jddkam59@gmail.comkkv56   Copyright©2020 fhangpit.net
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม