นายอารมณ์ ศรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 33 user(s)
  หน้าแรก  :  โรงเรียนฝางพิทยาคม  :  คนเก่งวันนี้
หมวด: กิจกรรมการเรียนการสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคฯ
26-06-2019 เข้าชมแล้ว: 3082

นางแสงจันทร์ คันธภูมิ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ


นางสุกัลยา ชัยวงศ์ศิริ
ครู ชำนาญการพิเศษ

นางจิรภัทร คำภาจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ

นายปัญญา  โคตะวินนท์
ครู ค.ศ.1
 
หน้าแรก  โรงเรียนฝางพิทยาคม  คนเก่งวันนี้โรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  jddkam59@gmail.comkkv56   Copyright©2020 fhangpit.net
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม