นายอารมณ์ ศรีแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียนOnline: 22 user(s)
  หน้าแรก  :  โรงเรียนฝางพิทยาคม  :  คนเก่งวันนี้
หมวด: ข้อมูลบุคลากร
บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
13-02-2019 เข้าชมแล้ว: 2066

นางแก้วใจ ราชบุญเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสาวสุธิดา สุขาวาปี
ครู ค.ศ.1


นางสาวศิโรรรัตน์  ละหว้า
ครูผู้ช่วย
 
หน้าแรก  โรงเรียนฝางพิทยาคม  คนเก่งวันนี้โรงเรียนฝางพิทยาคม
ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 43100
โทร  0-4241-4909
email  jddkam59@gmail.comkkv56   Copyright©2019 fhangpit.net
Development from SMEweb 1.5f By คุณครู.คอม